Et bedre overblik over aktiviteterne på en travl dag
Famly giver institutionens ledere og pædagoger et bedre overblik i en hektisk hverdag.
Hurtig og nem check-ind

Check-ind og ud er hurtig, sikker og giver personalet værdifulde oplysninger om det enkelte barns tidsplan.

Få overblik over fremmøde og se detaljerede rapporter samt stamkort med et enkelt klik.
Den intuitive brugerflade gør det nemt at registrere hvornår og hvilken forælder der afhenter.
Forbliv opdateret uden afbrydelser

Forældre kan nemt rapportere fri- og sygemelding online. Så kimer telefonen knap så meget når der er travlt.

Tilgå samlet syge-, ferie- og fraværsliste eller se en oversigt per stue.
Se rapporter over forventet fremtidigt fravær og planlæg personalesammensætningen herefter.
“Vi er rigtig glade for Famly. Både forældre, personale og jeg selv som leder. Jeg får et organisatorisk overblik over personale, ferie, børn som holder fri eller er syge. Det giver mig et stort overblik i hverdagen.”

Anni, Børnehuset Evigglad

Bedre oversigt over aktivititer

Hvem er hvor, på hvilket tidspunkt? Famly hjælper med til, at bevare overblikket.

Registrer og se en oversigt over, hvem der er på tur, i bus eller laver anden aktivitet.
Notér sovetider, bleskifte og toiletbesøg og tilgå nemt barnets aktivitetsoversigt.

Brugervenligt værktøj til bedre overblik og planlægning

Fremmøderapportering

Se hvem der kommer og går, hvornår.

Lokale oversigt

Flyt børn rundt med et enkelt klik.

Børne check-ind og ud

Brugervenlig check-ind og ud af børn.

Tur, bus og aktivitet

Oversigt over hvem der er til en given aktivitet.

Notifikationer

Notifikationer ved afhentning og aflevering.

Forespørgsler

Opret og se pladsforespørgsler online.

Bleskifte og sovetider

Registrer sovetider og bleskifte med et enkelt klik.

Syge- og feriemelding

Foældre kan melde barnet syg hjemmefra.

Check-ind og ud app

Erstat papir med en forældrevenlig app.

Opret lister

Opret, filtrer, gem som PDF og print lister.

Forældretilladelser

Anmod om og se forældretilladelser.

Medicin og allergilister

Se og opret lister med vigtige oplysninger.
Lad os vise dig Famly.
Udfyld formularen for at få en gratis demonstration.